Tryg Bolig

Search

Love og regler

Tryghed i boligområder er ikke en entydig størrelse. Derfor kan man finde elementer, der påvirker trygheden, omtalt i flere love og regler på både boligområdet, beredskabsområdet og i bygningsreglementer.

Vi har samlet nogle links til de love og regler, vi mener, kan have interesse for dig, der gerne vil sikre et trygt boligområde.

 

I KAB kan tryghedskoordinatoren eller Juraområdet hjælpe med tolkninger af love og regler.

 

Love og bekendtgørelser
 

På retsinformation.dk kan du finde alle danske love, der berører tryghed, sikkerhed, beredskab, krav til installationer og byggeri med videre. Gå til retsinformation.dk

 

Ordensbekendtgørelsen

Find ordensbekendtgørensen

 

Gas- og vand

988 af 08/12 2003. Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger

 

El

Kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

 

Epidemi

Epidemiloven

 

Drifts-forskrifter

Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

 

Brandsyn, brug af åbne ild og brandværnsforanstaltninger

Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler

Bekendtgørelse om brug af åben ild og lys

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål

Forum

I Tryg Bolig forum kan du oprette og svare på diskussioner og udveksle erfaringer med andre driftsmedarbejdere. 

Det kræver login at deltage i Tryg Bolig forum.

Gå til forum
Kontakt Tryg Bolig: trygbolig@kab-bolig.dk